Jak wybrać dobre książki do nauki z chemii?

Wiele mówi się o niektórych najlepszych książkach, które można znaleźć, ażeby wzmocnić swoją wiedzę chemiczną; niektóre z nich są specjalnie napisane w celu przygotowania do egzaminu końcowego. Można tu wymienić chociażby ciekawą publikację pt. “Chemia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe“.

Co wyróżnia dobre książki do chemii?

Od reakcji chemicznych do liczenia izotopów, dobre publikacje starają się zapewnić jak najszerszy wybór odpowiednich materiałów i ćwiczeń, aby uczeń mógł je przetestować i poczuć się całkowicie pewny, że opanował np. cząsteczki i ich skład. Takiego rodzaju zagadnienia znajdziemy w pozycji pt. “Chemia 3. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe“. To książka, która prezentuje zadania dotyczące budowy materii i reakcji chemicznych. Znajdziemy tu także zadania dotyczące roztworów i reakcji zachodzące w roztworach, a także samych pierwiastków i związków nieorganicznych. Wszystkie zadania są napisane w dosyć zrozumiały sposób, wszystko jest nieźle objaśnione. Na końcu każdego działu są także podane odpowiedzi do zadań.

Praca z arkuszami CKE

Niezależnie od tego, czy używamy gotowych zestawów, czy nie, arkusze CKE są koniecznością, jeżeli przygotowujemy się do matury. Arkusze trzeba będzie opanować. Ważne jest, aby pracować z arkuszami tak, jak na autentycznym egzaminie, tj. bez przerwy, w ustalonym czasie, rozwiązując każde zadanie. Optymalna częstotliwość to 2-3 arkusze na tydzień. Zapisujmy swoje wyniki i śledźmy swoje postępy, aby móc zawsze nadrobić ewentualne zaległości. Należy rozwiązywać arkusze kilka razy, aż problemy całkiem znikną. Tylko wtedy można liczyć na zadowalający efekt na samym egzaminie. Zbiór takich egzaminów zawiera wszystko, co jest potrzebne. Jest to wszystko napisane prostym językiem, z dużą ilością rysunków, wykresów, tabel. Znajdziemy tu też zadania z chemii, które odnoszą się do życia codziennego, co w szkole często jest traktowane lekceważąco.